Điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu (P.2)

Xem thêm Điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu (P.1)

Đối với phía các nhà nhập khẩu hàng hóa đang bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của chính mình, bên cạnh việc trả lời đầy đủ bản câu hỏi điều tra dành cho phía nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu cần phải chủ động về việc chuyển bản câu hỏi điều tra dành cho phía các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình đã mua hàng hóa thiết bị mà bị điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra này.

Tất cả các thông tin, số liệu được cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin của vụ việc của các bên liên quan trong suốt quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về việc bảo mật thông tin tại Điều 15 Pháp lệnh chống bán phá giá và Điều 30 của Nghị định 90/2005/NĐ-CP.

Cách thức để trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng bản khảo sát phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp đã được hướng dẫn chi tiết trong nội dung Bản trả lời câu hỏi dành cho doanh nghiệp tại đĩa CD đính kèm với bản câu hỏi. Do đó, doanh nghiệp cẩn đọc kỹ babr hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp lại bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn đề ra.

Ngoài ra, về phía các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có tên trong danh sách gửi kèm nhưng chưa nhận được các bản câu hỏi điều tra và các doanh nghiệp không thuộc trong danh sách nói trên có thể chủ động liên lạc với các điều tra viên của các cơ quan điều tra – Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của những doanh nghiệp trong nước – Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.

Bài này đã được đăng trong Thiết bị nhập khẩu. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *